За нас

Today2 История
Разсадника е основан от д-р на селскостопанските науки Кольо Колев и започнал дейност на практика през 1989г. Той е завършил висшото си образование през 1963г. в агрономическия факултет на Софийски университет, специалност растителна защита с пълен отличен. След дипломирането си веднага започва работа в Института по овощарство в гр.Кюстендил , където прекарва почти десет години. След което е препоръчан и поканен да оглави секцията по овощарство в новооткритата Опитна станция по овощарство , лозарство и тютюно-производство в с.Хан Крум , обл.Шумен , където прекарва над 20 години до пенсионирането си. Отначало разсадника е бил разположен на няколко декара земя дворни места, като през годините се е развивал и разширявал. Отначало е разполагал с няколко съвсем малки и обикновени работни фрезички за техническото обезпечаване , както и е разчитано основно на труда на членовете на семейството. По онова време , производството , както и пазара на посадъчен материал в частния сектор се е развивал донякъде хаотично и без ясно виждане и концепция за овощарството занапред , след дългите години на кооперативен начин на стопанисване и култивиране на земята. Също и по това време , частния сектор е още твърде слаб по отношение на създавне на големи трайни насаждения , по много причини , и затова продажбите се извършват предимно за лични и потребителски нужди на крайните клиенти – за двора , градината , частното място и т.н.
Today Днес
В днешни дни той се разполага на около 250 дка , като от тях 75 дка.- Питомник 1-ва година , 75 дка.- Питомник 2-ра година , и около 100 дка маточни , експериментални и демонстрационни насаждения. Разсадникът има на разположение цялата гама техническо оборудване за извършване на това производство , което годишно достига до 200 000 растения реално производство . Разсадникът си доставя необходимите подложки от изградените собствени вегетативни маточници , както и подложки от лаборатории в България и Гърция , произвеждани по метода ин-витро. Що се отнася за калемите , голяма част от тях са добивани в собствените маточни градини , а друга част , основно по-нови сортове , се доставят от специализирани маточни насаждения в Италия , Германия , Франция . В производството на разсадника към днешна дата са заети и се осигурява работа целогодишно на около 20 високо-квалифицирани работници и ръководители , повечето от които са започнали работа тук от самото създаване на разсадника , като вече 26 години са натрупали не малко знания , опит и виждане за това как в производството да се постигне комбинацията от ефективност , качество и възможно най-ниска себестойност. Пазара на продукцията е насочен към едрите крайни клиенти – фермерите , както и за дребния пазар в различни заготовки и опаковки , според изискванията на клиентите, и всички законови такива от ИАСАС и служба Фитосанитарен контрол към Агенцията по безопасност на храните в България , както и всички европейски изисквания за реализиране на растенията на европейския пазар. Продукцията се реализира на вътрешния пазар , голяма част отива за съседна Румъния, Унгария , търсят се интензивно и пазари в Западна Европа. Съвсем скоро предстои и сертифицирането на производството по стандартите на ISO.