Кайсии – кога узряват

Кондюфрут - овощен разсадникCOT INTERNATIONAL

КАЙСИИ
МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ
WONDER COT ® cov

от 21.05 до 28.05

MAGIC COT ® cov

от 02.06 до 09.06

LILLY COT ® cov

от 02.06 до 09.06

TOM COT ® cov

от 10.06 до 17.06

SWEET COT ® cov

от 13.06 до 20.06

PERLE COT ® cov

от 17.06 до 24.06

MONSTER COT ® cov

от 20.06 до 27.06

FLASH COT ® cov

от 20.06 до 27.06

SUNNY COT ® cov

от 20.06 до 27.06

FLAVOR COT ® cov

от 23.06 до 30.06

DELICE COT ® cov

от 25.06 до 02.07

VANILLA COT ®

от 25.06 до 30.06

LADY COT ® cov

от 01.07 до 07.07

SWIRED ® cov

от 09.07 до 16.07

SWIGOLD ® cov

от 22.07 до 30.07

BERGECOT ®

от 10.08 до 15.08


Представените нови сортове, са патентовани и собственост на посочените международни компании, чийто изключителен представител за територията на България е овощен разсадник "Кондюфрут".
Производството и разпространението на посочените сортове на територията на България, без официалното разрешение на собственика на сортовете, както и на овощен разсадник "Кондюфрут", ще се счита за нарушение на законите, защитаващи интелектуалната собственост и ще бъде атакувано по съдебен ред.


Подложки

Кайсии подложки
Кайсии подложки
Кайсии подложки
Кайсии подложки

Wavit®

Pr.montclar

Myrobolan 29C

Pr.cerasiferaКайсията, независимо, че е доста желан за отглеждане последно време овощен вид от българските овощари, за съжаление спецификата му не позволява много и различни по типа и структурата си терени. Като цяло, два са основните райони за масово отглеждане на кайсия в България, и може би, собствениците на имоти в тези райони, е добре, да пренасочат усилията си за култивиране на кайсия по тези места. Това са: за по-ранно предлагане, района на Петрич и Сандански, и след това основното и най-мащабно съответно – района на Силистра и Добрич.

Кайсии – Кондюфрут