Сливи – кога узряват

Кондюфрут - овощен разсадникСЛИВИ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМВРИ
ОКТОМВРИ
JUNA ®

от 25.06 до 05.07

TOPFIVE ®

от 15.07 до 25.07

TOPTASTE ®

от 05.08 до 15.08

JOJO ®

от 15.08 до 25.08

STANLEY

от 25.08 до 05.09

TOPPER ®

от 05.09 до 20.09

PRESIDENT

от 05.09 до 15.09

TOP ®

от 10.09 до 20.09

TOPHIT ®

от 10.09 до 20.09

TOPEND PLUS ®

от 25.09 до 15.10


Легенда:
Artevos Germany
Geiseinheim Institute Germany
Представените нови сортове, са патентовани и собственост на посочените международни компании, чийто изключителен представител за територията на България е овощен разсадник "Кондюфрут".
Производството и разпространението на посочените сортове на територията на България, без официалното разрешение на собственика на сортовете, както и на овощен разсадник "Кондюфрут", ще се счита за нарушение на законите, защитаващи интелектуалната собственост и ще бъде атакувано по съдебен ред.


Подложки

Сливи подложки
Сливи подложки
Сливи подложки
Сливи подложки

Wavit®

Myrobolan 29C

Pr.cerasifera

GF 677Сливата по всяка вероятност е най-лесния и предпочитан за отглеждане овощен вид у нас. Може би , заради дестилационната и приложимост , може би , поради това , че сравнително по-лесно се отглежда от други овощни видове и това , че по-малко претенциозен , обуславя по-засиления интерес от повече овощари в България. Все пак , е добре да се знае , че въпреки добрата приспособимост на сливата , най-подходящи райони и региони за отглеждането и са : Троян , Ловеч , почти всички части на Северна България и най-вече Североизточна , за Южна България – около Сливен , Бургас , Пловдив. Тук , трябва да се спомене , че ареалът за така наречената японска слива е далеч по-ограничен в сравнение с европейската , предвид факта , че е по-топлолюбива и започва вегитационното си развитие доста по-рано през пролетта.

Сливи – Кондюфрут

Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Сливи. Кога узряват сливите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание. Форми