Череши – кога узряват

Кондюфрут - овощен разсадникЧЕРЕШИ
МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
NIMBA ® cov ново

от 15.05 до 25.05

PACIFIC RED ® cov ново

от 25.05 до 30.05

EARLY RED ® Maraly

от 25.05 до 30.05

ROCKET ® cov ново

от 28.05 до 05.06

GIANT RED ® Mariant

от 30.05 до 05.06

FRISCO ® cov ново

от 02.06 до 09.06

SABRINA ®

от 05.06 до 12.06

CARMEN ®

от 07.06 до 14.06

FIRM RED ® Marim

от 08.06 до 10.06

SKEENA

от 01.07 до 10.07

SWEET HEART

от 10.07 до 20.07


Легенда:
Cot International
International Plant Selection
Artevos
Представените нови сортове, са патентовани и собственост на посочените международни компании, чийто изключителен представител за територията на България е овощен разсадник "Кондюфрут".
Производството и разпространението на посочените сортове на територията на България, без официалното разрешение на собственика на сортовете, както и на овощен разсадник "Кондюфрут", ще се счита за нарушение на законите, защитаващи интелектуалната собственост и ще бъде атакувано по съдебен ред.


Подложки

подложка за череши
подложка за череши
подложка за череши
подложка за череши
подложка за череши

Gisela 5®

Gisela 6®

Maxma 14®brokforest

CAB 6 P

Pr.mahalebЧерешата е най-динамично развиващия се овощен вид и с най-висока популярност сред овощарите през последните 10 – 15 години в България. Това , най-вероятно дължащо се на относително добрите пазарни цени , както и интензивното търсене на вкусния плод на големи пазари , като Румъния , Русия , страните от бившия СССР , а също така и някои Западно-европейски страни , обуславя и сериозното и засаждане върху все по-големи площи. Но , ако се абстрахираме от факта , че фермерите , започнаха вече да засаждат череши в почти всички райони на страната , най-добри за черешата си остават : района на Кюстендил , Стара Загора , Пловдив , Сливен , Пазарджик , Сандански , планинските яки на Стара Планина , Казанлък , Карлово , и други , както и последно време в Североизточна България около Силистра , Добрич , Черноморието , за централна Северна България около Ловеч . Голямо предимство е наличието на сортировъчни и охладителни машини, както и хладилна база за съхранението , до транспортиране и логистика.

Череши – Кондюфрут

Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание.Череши. Кога узряват черешите, подложки и повече информация за тях. Овощен разсадник Кондюфрут. Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Разновидност на овощни дръвчета, най-добрите сортове.Овощен разсадник Кондюфрут. Овощен посадъчен материал. Най-добрите сортове. Разнообразие за всеки вкус и всяко начинание. Форми