Овощни дръвчета – Продажби

Заложено производство 2018

Каталог

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

Овощни дръвчета на ЕДРО

1. На гол корен за крайни клиенти ( земеделски стопани) , за създаване на трайни насаждения , със сключване на предварителни договори за поръчка или на свободни продажби в случай на съответна наличност на такива по видове и сортове. 2. На гол корен , пакетирани или в контейнери за дистрибутори , търговски обекти , магазини , градински центрове и мобилни търговци, за разпространение на дребно , със сключване на предварителни договори за поръчка или на свободни продажби в случай на съответна наличност на такива по видове и сортове. 3. Пакетирани или в контейнери за доставка и зареждане на хипермаркетни вериги с насоченост в дистрибуцията на свежи растения за хоби сектора, при сключване на договори за доставка.

Овощни дръвчета на дребно

1. На място в разсадника за закупуване за домашни , любителски и домакински нужди на гол корен. 2. Изпращане по куриерска спедиторска компания опаковани на сноп , поединично или в контейнер по заявка и дестинация на клиента. 3. Доставка на място по предварителна заявка и уточняване на видове , сортове и опаковка на конкретен клиент с транспорт на разсадника.

Гол корен 

Съхранение